Pause

Arrangementer

Preben Staun - Ældresagen

Jeg er på Ældresagen Herningafdelingens generalforsamling valgt ind i bestyrelsen og på det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde valgt som formand.

Jeg er 66 år; gift med Hannah og vi har 3 voksne børn og 4 børnebørn.
Vi er flyttet til Herning sidste år efter at have boet i Vildbjerg i 22 år.

Arbejdsmæssigt er jeg uddannet lærer og har et mangeårigt virke som lærer, skoleleder og skoledirektør bag mig. Ved kommunesammenlægningen var jeg kommunaldirektør i Trehøje Kommune og blev Idræts- og Fritidschef i Herning Kommune.

Da jeg et halvt år senere blev valgt til næstformand i Danmarks Idrætsforbund, tiltrådte jeg en deltids konsulentstilling på idrætsområdet i Herning Kommune.

Jeg beskæftiger mig fortsat meget med organisationsarbejde - dels som næstformand i DIF og dels i en række forskellige bestyrelser.

Jeg ser frem til arbejdet i Ældresagen; jeg ved af erfaring hvor givende det er at arbejde sammen med andre frivillige om at løse en opgave af fælles interesse.

For mig er det vigtigt, at ældre i Danmark understøttes i at få et godt liv. Det er vigtigt at sætte fokus på at ældre respekteres og anerkendes med de kompetencer de har.

En problemstilling jeg finder det vigtigt at tage fat på, er de ældre der er ufrivilligt ensomme - det må vi forsøge at råde bod på.

Husk at du som frivillig glæder andre og også selv får glæde ud af det.

Preben Staun

Aktuelt i lokalafdelingen

find din lokalafdeling

 

Aktuel information

Se billeder fra arrangementer og begivenheder. Og find de seneste resultater og information fra lokalafdelingen.

 Se "Aktuel information fra lokalafdelingen"