Pensionssatser for 2014.

Hvad er satserne for min pension, få et overblik her.

Pensionssatser 2014.

Pensionssatser for folkepension 2014
 
Folkepension – beløb før skat
 
Folkepension
Grundbeløb
5.908 kr.
Pensionstillæg
Gift/samboende
Reelt enlige
 
2.966 kr.
6.137 kr.
 
 
 
Pension i alt:
Gift/samboende
Reelt enlige
 
8.874 kr.
12.045 kr.
Ældrecheck 16.200 kr.
Formuegrænse ved ældrecheck og helbredstillæg
80.300 kr.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fradragsbeløb, folkepension:
Fradragsbeløb v. pensionstillæg: ​
Enlig: ​ ​66.500 kr.
​Gift/ samlevende: ​133.400 kr.
​Fradragsbeløb v. grundbeløb (arbejdsindtægt): ​301.200 kr.
 
 
Pensionssatser 2014 'gammel' førtidspension
 
Gammel førtidspension – beløb før skat
 
Almindelig
Førtidspension
Forhøjet
Almindelig
Førtidspension
Mellemste
Førtidspension
Højeste
Førtids-
pension
Grundbeløb
5.908 kr.
5.908 kr.
5.908 kr.
5.908 kr.
Pensionstillæg
Gift/samboende
Reelt enlige
 
2.966 kr.
6.137 kr.
 
2.966 kr.
6.137 kr.
 
2.966 kr.
6.137 kr.
 
2.966 kr.
6.137 kr.
Førtidsbeløb
 
1.503 kr.
x)*)
 
 
Invaliditets-
beløb
 
 
2.873 kr.
x)*)
2.873 kr.
x)*)
Tillægsydelse ¤)
2.873 kr. x)*)¤)
1.370 kr.
x)*)¤)
 
 
Erhvervs-
udygtig-
hedsbeløb
 
 
 
 
3.965 kr.
*)
Pension i alt:
Gift/samboende
Reelt enlige
 
11.747 kr.
14.918 kr.
 
11.747 kr.
14.918 kr.
 
11.747 kr.
14.918 kr.
 
15.712 kr.
18.883 kr.
 
 
 
x) skattefrit
*) Uafhængig af anden indtægt
¤) Bortfalder v. 65 år.
 
 
 
Førtidspensionens størrelse - 'ny førtidspension':
Den nye førtidspension består af ét beløb til enlige og et mindre til samlevende/gifte.
 
Beløbene er fuldt skattepligtige.
 
Pensionsbeløbene udgør pr. 01.01.2014:
 
Enlige:​ 17.660 kr. månedligt/211.920 kr. årligt ​
Gifte/samlevende:​ 15.011 kr. månedligt/180.132 kr. årligt.
Førtidspensionen nedsættes på grund af indtægter ud over den sociale pension.

Det er pensionistens og en ægtefælles eller samlevers samlede indtægter, der lægges til grund for pensionsberegningen. Ved fastsættelse af pensionen vurderes gifte og samlevende som enlige, hvis samlivet mellem parterne er ophævet.