Social-humanitære aktiviteter i Aarhus

Besøgsordning
Bisidderordning
Demensaflastning
DemensCafé
Den hjælpende hånd
El-cykling
Flyttevenner
Ledsagere og motionsvenner
Livsmodsgrupper for efterladte
Multietnisk arbejde
Samvær med en jævnaldrende
Skole- og børnehavevenner
Tryghedsopkald
Ældre Sagens Natteravne
Rådgivning 
 

 Besøgsordning

 
​Ældre Sagens besøgsordning er et tilbud til ældre mennesker, som savner et netværk og samtidig har en begrænset mulighed for selv at komme ud blandt andre. Behovet for at få en besøgsven kan da være stort.

Bliv besøgsven for et ældre menneske. Du har tid og overskud. Du kan lide at lytte. Du kan lide at tale med ældre mennesker. Afsæt 1-2 timer en dag om ugen til besøg, og du bliver et lyspunkt i en ofte ensom dagligdag. I skal snakke og hygge jer sammen. Måske kan I også drikke en kop kaffe, gå en lille tur, læse, spille et spil o.l. Det finder I ud af i fællesskab.

Kom og hør nærmere.
Få en uforpligtende snak med besøgslederne, før du tager en beslutning. Ring gerne og aftal tid.
Jonna Larsen, privat tlf. 20 61 86 95 og Hilda Hass, privat tlf. 26 24 21 98
træffes onsdage kl. 10-13,
Ældre Sagen, Vester Allé 8, 8000 Aarhus C, tlf. 86 13 09 26, og kan også kontaktes på
jonnabomannlarsen@gmail.com og
dukanhjaelpe@gmail.com.
 

 Ældre Sagens natteravne

 

Ældre Sagens Natteravne er der for børn og unge, som har brug for en uformel snak, lidt omsorg og opmærksomhed. Derudover er de med til at skabe tryghed for ældre.
Ældre Sagens Natteravne går tur i Frydenlund/Møllevangen og i Midtbyen om eftermiddagen i Natteravnenes karakteristiske gule jakker.
Er du interesseret, så hører vi gerne fra dig. Du er velkommen til at gå med på en uforpligtende prøvetur. Ring til Ældre Sagen på 86 13 09 26.

 

 Ledsagere og motionsvenner

 
​Ældre Sagen tilbyder ledsagere og motionsvenner for ældre, som har været vant til at være aktive på mange måder, men som ikke længere er trygge ved at færdes ude alene, eller de har brug for motion, at optræne balan- ce og muskler som f.eks. at gå på trapper. Det kan være, man er dårligt gående, har dårligt syn eller lignende og har derfor brug for et andet menneske at støtte sig til. 
En ledsager kan følge det ældre menneske på f.eks. en tur i naturen. til indkøbscenter, museum, tur til hvad den ældre og den frivillige finder ud
af sammen.
En ledsager/motionsven kommer ca. 2 timer ugentligt, og hvornår aftales mellem den ældre og den frivillige.
Har du lyst til at få en ledsager/motionsven eller selv blive ledsager/motionsven, så kontakt Bodil Højgaard eller Lisbeth Hessellund, som træffes torsdage kl. 11-13 i Vester Alle 8 (tlf 86 13 09 26) eller pr. mail på bodilhjgaard@gmail.com og lishessel@gmail.com.
 

 Sorg- og livsmodsgrupper for efterladte

 
​Ældre Sagen samarbejder med andre frivillige organisationer i Aarhus om at tilbyde sorg- og livsmodsgrupper for ældre efterladte.
Ved henvendelse til Ældre Sagen tilbydes en samtale, hvorefter der kan henvises til en sorg- og livsmodsgruppe med plads til nye.
Vi ved, at det er godt at være sammen med andre, når man er blevet alene. Samvær med ligestillede kan give fornyet livsglæde og lysten til at starte på et nyt livskapitel.

Det kræver ikke medlemsskab af Ældre Sagen at være med i en livsmodsgruppe.
Kontaktperson: Vibeke Mejer Jensen på telefon 26 82 76 03 eller pr. mail: vibekemejer60@gmail.com.

Birte i Gellerup

Mette er besøgsven

 

 Bisidderordning

 
​Bisidderordningen er et tilbud om støtte til dig, som har en sag, der behandles hos kommunen eller f.eks. i banken, eller hvis du som patient er i forbindelse med sundhedsvæsenet.Bisidderen har ikke en selvstændig rolle i sagsbehandlingen, men er en vigtig hjælp, hvis det er svært for dig at overskue og gennemføre møder og aftaler. Bisidderen kan hjælpe med forberedelse af mødet, så dine syns- punkter kommer frem, deltager sammen med dig i mødet og kan efterfølgende hjælpe dig med at huske og følge op på aftaler med kommunen, bank, læge eller hospital eller at læse og forstå breve og afgørelser, som du modtager. Fire ører hører bedre end to, og du har en person, der også har deltaget i mødet, som du kan drøfte sagen med.
Har du brug for en bisidder, så kontakt Ældre Sagen på 86 13 09 26.

Natteravne på tur

 

 Tryghedsopkald

 
​"Go´morn - det er Else og klokken er 8". Telefonen ringer hos den 83-årige Kirsten. Det giver Kirsten stor tryghed, at telefonen ringer samme tid hver morgen - hver dag.
Så ved hun, at nogen vil reagere, hvis telefonen ikke bliver taget.

Tryghedsopkald tilbyder vi dig, der er ældre og gerne vil have tryghed i hverdagen.
Vi fra Ældre Sagen ringer dig op om morgenen mellem kl. 8.00 og 8.30 - hver dag - for at ønske dig "Go’ morn" og høre, at alt står vel til hos dig.

Hvis du senere får tilbudt fast pleje om morgenen eller flytter på plejehjem, bortfalder aftalen om Tryghedsopkald.

Er du interesseret?
Så ring til Bente Neergaard på tlf. 30 28 99 22.
 

 Multietnisk arbjde

 

​Vi integrerer og aktiverer mange ældre multietniske kvinder.
Vi arbejder på 10. år med forskellige aktiviteter, bl.a. en systue i Gellerup hver tirsdag. Her reparerer vi og syr nyt tøj. Hver torsdag bliver der under-vist i finere tyrkisk håndarbejde. Vi arbejder også på en systue i Rosenhøj hver onsdag. Systuerne bliver flittigt brugt - men vi mangler “hænder”.
Vil du hjælpe?
Det kan være i Rosenhøj, hvor der er systue onsdage kl. 10-13 eller i Gellerup, hvor der er systue tirsdage kl. 10-13.
I Gellerup mangler vi også frivillige til socialt samvær mandage, onsdage og torsdage kl. 10-12.
Kontakt venligst lederen af det etniske arbejde, Birte Vixø, på 28 29 58 09.

 

 Samvær med en jævnaldrende

 
SAMVÆR MED EN JÆVNALDRENDE
Har du lyst til at være sammen med en jævnaldrende, så har Ældre Sagen mulighed for at formidle kontakten mellem jer.
Tilbuddet gælder også, selvom du ikke er mobil.
Vi kommer på besøg hos dig og får en snak om dine interesser, ønsker og behov.
Derefter forsøger vi at finde en i dit nærområde med tilsvarende ønsker.
Måske har du lyst til at få besøg derhjemme eller en jævnaldrende at følges med til arrangementer i byen til fælles oplevelse og glæde?
Kontakt: Kontoret i Ældre Sagen, Vester Allé 8, tlf. 86 13 09 26 (mandag-torsdag kl. 9-14) eller Jytte Kristensen på jyttejok@gmail.com.
 

 Skole- og børnehavevenner

 
Skole- og børnehavevenner
Har du lyst til at bruge nogle timer om måneden med glade og nysgerrige børn?
Ældre Sagen søger frivillige skole- og børnehavevenner. Måske kan du lide at læse højt eller fortælle en god historie - gerne fra din egen barndom.
Måske er du god til kreative sysler som håndarbejde, træarbejde eller maleri. Det kan også være, at du holder af at få en god snak om små og store spørgsmål.
Så kan det være, at det netop er dig, der er brug for som frivillig i den lokale
børnehave, hvor du også kan tage på ture med børnene. Du kan også blive frivillig på en skole, hvor der er brug for dig til at:
• hjælpe store og små børn i lektiecafeerne
• læse med de yngste klasser
• være kreativ sammen med børnene i fritidsordninger
Som frivillig er det vigtigste, at du har mod på at være sammen med børn, der til tider larmer lidt, men som til gengæld tager imod dig med åbne arme hver gang.
Er du interesseret i at blive frivillig på en af Aarhus Kommunes skoler eller børnehaver, så kontakt venligst Bjarne Friis Sørensen på 51 36 09 54 eller pr. mail: bjarne8@webspeed.dk.
 

 Café Hjerterum - DemensCafé

 
CAFÉ HJERTERUM - DEMENSCAFÉ

I foråret afholder Ældre Sagen i Aarhus fredagsaktiviteter hveranden
fredag i samarbejde med Alzheimer Foreningen i Østtjylland og OK-Klubberne i Aarhus.
Aktiviteterne finder sted i ulige uger fra kl. 10-13 i Café Hjerterum, Kannikegade 18, Aarhus C. Vi spiser frokost sammen, og indimellem kører vi en tur.
Der er TILMELDING til aktiviteterne på 28 72 51.

De venligste hilsner Lehn Dahlstrøm og Inga Hansen
 
Demenscafe.jpg 
 
 
 

 Den hjælpende hånd​ for medlemmer

 
Har du problemer med små praktiske gøremål i dit hjem?
Den hjælpende hånd er praktisk hjælp til hjemmeboende ældre, der ikke har mulighed for at få hjælp andetsteds.
Hjælpen kan f.eks. bestå i at få hængt et billede op, at få skiftet en pære eller få ny jord i altankassen, få indstillet TV-kanaler og meget mere.
Henvendelse til kontoret på tlf. 86 13 09 26.
Du vil herefter blive kontaktet inden for en uge for nærmere aftale.
Prisen for et besøg er 50 kr. til dækning af omkostninger, og der skal yderligere betales for evt. materialer.

NB! Vi påtager os ikke større opgaver som f.eks. rengøring, træfældning, havearbejde samt opgaver, der kræver autorisation.
 

 Rådgivning i Aarhus

 
 Juridisk rådgivning
Advokat Kirstine Kryger Dyekjær har træffetid en eftermiddag hver måned.
Følgende tirsdage er fastlagt i foråret:
6. februar, 13. marts, 3. april, 8. maj og 12. juni.
Bestil tid på telefon 86 13 09 26.
Skatterådgivning
Kurt Skytte giver råd og vejledning om skat, herunder fradragsmuligheder, ændring af forskudsregistrering samt årsopgørelse.
Træffetid tirsdage kl. 12-14 efter forudgående tidsbestilling på 86 13 09 26.
 Boligrådgivning om alle boligforhold
Boligrådgivningen for seniorer er flyttet til Ældre Sagen i Vester Allé. Her kan du få en kompetent rådgivning og vejledning om alle boligforhold. Vi kan IKKE anvise boliger - det er en kommunal opgave.
Bjarne Friis Sørensen har har træffetid i Vester Allé 8 fredage kl. 10-12, bortset
fra ferie o.lign., og kan i øvrigt træffes efter aftale på tlf. 51 36 09 54 eller på bjarne8@webspeed.dk.
  Rådgivning om flytning til
  ældrebolig/plejebolig
Annelise Vestergaard giver råd og vejledning om flytning til ældrebolig/plejebolig på telefon 86 13 09 26 om tirsdagen kl. 10.30-15.00 eller ved personligt fremmøde efter aftale.   
• Hvis du eller din familie er i tvivl om, hvor I skal henvende jer, eller har problemer med at udfylde skemaer m.v., så kan du få hjælp tirsdage kl. 13-15 efter forudgående tidsbestilling på telefon 86 13 09 26.
• Hvis du ikke har familie eller netværk og har behov for hjælp, så ring på 86 13 09 26 og hør, hvordan Ældre Sagens Flyttevenner kan hjælpe dig med flytningen.
 Demensrådgivning
Inga Hansen vejleder om demens og svarer på spørgsmål efter aftale på 86 13 09 26. Træffes i Vester Allé 8 efter forudgående aftale.
Rådgivning om social pension og
 boligstøtte
​Birthe Andersen giver råd og vejledning om social pension, helbredstillæg, personligt tillæg og boligstøtte og har træffetid mandage kl. 12.30-13.30 efter forudgående tidsbestilling på 86 13 09 26.
Digitalisering
​Den offentlige digitalisering er i fuld gang. Ældre Sagen vil gerne hjælpe medlemmerne sammen med vores samarbejdspartner Borgerservice på områder som uddannelse, rådgivning og hjælp.
Claus Jørvang træffes efter forudgående aftale på 86 13 09 26.
​Rådgivning om økonomi
​Carsten og Jonna Andersen har træffetid efter aftale på 86 13 09 26.
Ib Andersen har træffetid hver torsdag i lige uger fra kl. 13-15 efter forudgående tidsbestilling på 86 13 09 26.
NB! Bemærk at der ikke kan ydes investeringsrådgivning, der er personlig og munder ud i en anbefaling. Dette skyldes, at Ældre Sagen ikke har godkendelse og forsikringsdækning efter lov om finansiel virksomhed.
​Forsikringsrådgivning
​GF Forsikring giver uvildig rådgivning og råd om private forsikringer.
GF Forsikring vil være til stede i Vester Allè 8 den 1. mandag i måneden
kl. 10-13.
  
 

 Telefonisk rådgivning

 

 


Medlemsrådgivning i Landsforeningen på tlf. 80 30 15 27
Telefonerne hos Ældre Sagens jurister og socialrådgivere har åbent mandag,
tirsdag, onsdag og fredag fra kl. 10-14 samt torsdag fra kl. 14-18.

Erindringslejlighed

 

 Aflastning af pårørende til demente

 

Demente kræver mere, end man kan kræve af de pårørende.
Det er et 24 timers job at være pårørende til en dement.
Kære medborger - vil du hjælpe?

Hvis du har haft kontakt til en familie med en dement slægtning, ved du, at det kræver hårdt arbejde at passe og pleje den demente.
Pårørende har brug for et pusterum. 

Der er brug for dig - vil du hjælpe og har du mulighed for at aflaste og glæde en demensramt familie et par timer om ugen, eller efter behov? Næstekærlighed og medmenneskelighed er nøgleordet i den forbindelse.

I Aarhus er vi 3 frivillige samarbejdende foreninger: Alzheimer Foreningen, OK-Klubberne og Ældre Sagen der står bag initiativet. Det er 100% bakket op af Aarhus Kommune.
Oplev glæden ved at være aflaster. De frivillige foreninger er naturligvis parat til en grundig indføring i de forskellige forhold, der gør sig gældende, når man har med en dement person at gøre. Du tilbydes et kursus, som er obligatorisk for alle.

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte os på telefon 86 13 09 26. Du kan også sende e-mail: midt@aeldresagen-aarhus.dk.
Hjemmeside www.demens-aarhus.dk

De venligste hilsner
Inga Hansen og Lehn Dahlstrøm