Lokal indflydelse

Det lokale ældrepolitiske arbejde er en af de centrale opgaver for Ældre Sagen. Det er en vigtig forudsætning for at foreningens målsætning om livskvalitet og ligeværdighed kan opfyldes.

Den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats skal fortsat styrkes og udvikles, så vi i Ældre Sagen kan markere holdninger og de ældres sag kan blive fremført over for myndighederne, det lokale ældreråd og offentligheden.
 
Det er vigtigt, at Ældre Sagen i den enkelte kommune fungerer som aktiv med- og modspiller over for det kommunale selvstyre. Med andre ord skal Ældre Sagens arbejde på landsplan suppleres af en indsats fra aktive frivillige i den enkelte kommune, hvis vores mål og formål skal opnås.
 
Et aktivt og meningsfuldt liv – uanset alder og størst mulig livskvalitet for alle ældre.
 
Efter at borgerservice i Horsens kommune ikke længere har daglige åbningstider, ser Ældre Sagen det som et stort problem for folk uden PC at få klaret de mange ting, man tidligere kunne få oplysning om hos borgerservice.
Koordinationsudvalget har derfor rettet henvendelse til kommunen med forslag til, hvordan man kan hjælpe folk, der ikke har en computer eller har kendskab til brug af IT. Vi er endnu ikke kommet frem til en løsning, men arbejder videre med sagen og har haft et særdeles godt og positivt møde med kommunen og afventer nu det videre forløb.
 
 
 

 Ældre Sagen informerer

 
Se videoer der informerer om Ældre Sagens tilbud, organisering, mærkesager og historie.
 
 

 Vi har brug for dig

 

Har du interesse for andre menneskers ve og vel? Har du fx arbejdet med ældre eller handicappede? Har du måske været ansat indenfor sundhedsområdet? Så er det lige dig, vi har brug for.

Spørg din kontaktperson om de muligheder der er, for at arbejde med lokal indflydelse.