Lokal indflydelse

Det lokale ældrepolitiske arbejde er en af de centrale opgaver for Ældre Sagen. Det er en vigtig forudsætning for at foreningens målsætning om livskvalitet og ligeværdighed kan opfyldes.

Den lokale ældre- og sundhedspolitiske indsats skal fortsat styrkes og udvikles, så vi i Ældre Sagen kan markere holdninger og de ældres sag kan blive fremført over for myndighederne, det lokale ældreråd og offentligheden.
 
Det er vigtigt, at Ældre Sagen i den enkelte kommune fungerer som aktiv med- og modspiller over for det kommunale selvstyre. Med andre ord skal Ældre Sagens arbejde på landsplan suppleres af en indsats fra aktive frivillige i den enkelte kommune, hvis vores mål og formål skal opnås.
 
Et aktivt og meningsfuldt liv – uanset alder og størst mulig livskvalitet for alle ældre.
 
 

 Ældre Sagen informerer

 
Se videoer der informerer om Ældre Sagens tilbud, organisering, mærkesager og historie.
 
 

 Vi har brug for dig

 

Har du interesse for andre menneskers ve og vel? Har du fx arbejdet med ældre eller handicappede? Har du måske været ansat indenfor sundhedsområdet? Så er det lige dig, vi har brug for.

Spørg din kontaktperson om de muligheder der er, for at arbejde med lokal indflydelse.