Virksomhedsbesøg hos DTK

Vi blev modtaget af Susanne Provstgaard, som kort fortalte om virksomheden, herefter gik vi ind i Disponeringsafdelingen hvor vi blev orienteret om Disponenternes daglige virke, meget imponerende at de hver især sad med 3 skærme foran dem, her kunne de disponere godset og se hvor bilerne befandt sig på landevejene i Europa, og hvor lang tid det ville tage for at nå frem til de forskellige destinationer. Senere gik vi en tur over pladsen til Hallerne som var fyldt op med varer fra deres mange forskellige kunder, og hvor disse så blev destribueret ud til brugerne. Vi så bl.a. lagrene som rummede varer fra en af deres største kunder, Linak, Guderup, som blev præsenteret af Susanne og Lagerchefen i fællesskab. Sluttelig blev der serveret kaffe og kage som DTK var vært for, og her fortalte Susanne på en levende og engageret måde om firmaets fortid og fremtid ledsaget af lysbilleder. En rigtig interessant eftermiddag sammen med Susanne og medarbejderne i firmaet.

Besøg DTK Anders Fogh

​ ​