Aktuel information for Esbjerg lokalafdeling

 

Klik på menupunkterne til højre for at se mere.
Nogle af menupunkterne har underpunkter, der også kan klikkes på.

​​
 

 Litteraturgrupperne

 


Vi har 6 litteraturgrupper. Ønsker du at komme med (evt. på en venteliste), så henvend dig til Hanne Meyer.

Vi vil gerne have nogle flere mænd til at melde sig!!!
Vi mødes hver 5. uge i Ældre Sagens lokaler i Kongensgade 121. Typisk arbejder vi i ca. 2 timer.
Deltagelse ​er gratis, bortset fra, at man skiftes til at komme med småkager og kaffe.

I fællesskab vælger vi, hvad vi vil fordybe os i. Vi kan låne bogkasser med 10 bøger på Biblioteket. Dog ikke den helt nye litteratur. Derfor må det påregnes, at man er villig til ind imellem selv at anskaffe en bog.
Kontakt:
Hanne Meyer, tlf. 7513 7696
Mail:
hanne.meyer@esenet.dk
 

 Ældre Sagens Litterære Selskab

 

Vores skumringsmøder i lokalet i Kongensgade 121 er blevet en stor succes, og der har været en lang venteliste til hvert møde.
Derfor flytter vi nu nogle af møderne til Hovedbiblioteket.
Vi sætter fokus på et forfatterskab eller en periode ligesom vi inviterer forfattere ind for at høre dem selv fortælle.
Vi arrangerer skumringsoplæsning.
Alle arrangementer annonceres i Ugeavisen og i vores arrangementsoversigt her på hjemmesiden: Klik her for at se nærmere
Kontakt:
Hanne Meyer, tlf. 7513 7696
Mail:
hanne.meyer@esenet.dk  
 

 Spændende tilbud til Ældre Sagens medlemmer i Esbjerg

 


Som medlem af Ældre sagen har du mulighed for mange fordele og rabatter.
Klik her for at se hvilke muligheder du har i Esbjerg-området

 

 

 Nyheder om Ældre Sagen i Esbjerg

 

Bedsteforældrerollen er vigtig!
Vi sætter fokus på de moderne bedsteforældre og deres rolle. 
Arrangementerne annonceres i Ugeavisen og i arrangementskalenderen her på hjemmesiden.
Klik her for at se Arrangementskalenderen
 
  
Styrk Sproget
Ældre Sagen og Dagtilbud i Esbjerg driver et sprogstimulerings-projekt for tosprogede børn i nogle af byens daginstitutioner.
Ældre Sagens frivillige tager sig af 2-3 børn pr. frivillig en gang om ugen i 2 timer, og projektet går ud på at sprog-stimulere børnene gennem samtaler, oplæsning, lege og spil.

I 2015 fik vi Esbjerg Kommunes frivillighedspris på 2500 kr. og i 2016 fik vi Benny Andersen Prisen på 10.000 kr.
Pengene bruges til at dygtiggøre vores frivillige til opgaven. 
Frivillig-gruppen mødes regelmæssigt for at udveksle erfaringer og give hinanden inspiration.
Du kan også være med: kontakt Hanne Meyer :
hanne.meyer@esenet.dk