Lokal indflydelse

Ældre Sagen i Esbjerg ønsker at være synlige i lokalområdet. Vi har et fint samarbejde med Esbjerg kommune, Ældrerådet i Esbjerg og andre foreninger i byen, f.eks. handicapforeningerne.

 
Borgerinddragelse er en vigtig del af vores arbejde: Ved at synliggøre borgernes holdninger, ønsker og behov kan vi arbejde målrettet. Vi anvender metoder, hvor vi involverer borgerne - eksempelvis fremtidsværksteder og borgerhøringer - og der er stor interesse og opbakning.
Vi arrangerer naturligvis borgerhøringer i forbindelse med kommunal- og regionsvalget. Se nedenfor - og husk at tjekke under fanen Arrangementer og Aktiviteter

 
Ældre Sagen i Esbjerg Kommune har et koordinationsudvalg med 2 repræsentanter fra hver by: Bramming, Ribe og Esbjerg. Dette udvalg samarbejder med Esbjerg Kommune på forskellige måder.


Ældrerådet
Vi afholder regelmæssige møder med Ældrerådet for at sikre at de ældres livskvalitet er i højsædet i Esbjerg Kommune.
 
Demens
Ældre Sagen i Esbjerg indgår i Esbjerg Kommunes projekt om aflastning af pårørende til demente i egen bolig. Læs mere under fanen Støtte og Vejledning og se vores arrangementer under Arrangementer og Aktiviteter, i medlemsbladet Det Sker og vores annoncering i Ugeavisen.

Spisevenner
Vi deltager i Esbjerg Kommunes projekt om spisevenner og spiseværter - se nærmere under Fanen Støtte og Vejledning

Fremtidens kollektive trafik
Ældre Sagen i Esbjerg deltager i en arbejdsgruppe til udvikling af kommunens fremtidige kollektive trafik.


Esbjerg Kommunes frivilligpolitik

Vi mødes med repræsentanter for forvaltningen for at justere vores forventninger til hinanden.


Nyt plejehjem "Krebsestien"

Ældre Sagens for Ældre Sagen i Esbjerg og Ældrerådet deltager aktivt i planlægningen af det nye plejehjem.

Ældre Sagen i Esbjerg er repræsenteret i Landsbestyrelsens ad hoc udvalg om forberedelse af pårørende i forhold til langtidssyge og døende. Målet er at udarbejde en pjece med vejliedning til pårørende og ansatte. 
 

Aktuelt om Esbjerg

 
 

 Den lokale indflydelse

 
mental_sundhed469.jpg

Når vi oplever, at ældres livskvalitet
i lokalområdet forringes, reagerer vi med debatindlæg, interviews i medierne og henvendelser til kommunen.

 
Vi tager ud i byens foreninger og kirker for at fortælle om ”den tredje alder” og Ældre Sagens tilbud. 
 
Vores samarbejdspartnere: 
Ældrerådet, Alzheimerforeningen, 
Aflastningstjenensten, Frivilligheds-
formidlingen, Ældre hjælper Ældre
og Røde Kors.