Arrangementer

Velkommen til Gundsø lokalafdelingen

Vi er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold.

Informationsmøde om ¨
blodprop i hjernen og hjerneblødning

Onsdag den 14. september 2016 kl. 15.00
I auditoriet i bygning 16 på Roskilde Universitetshospital
         
Fra kl. 14 og i pausen er der mulighed for at få målt blodtryk

Udvid din horisont
Kom og hør om Apopleksi (slagtilfælde)

Specialeansvarlig overlæge Troels Wienecke, 
overlæge Fadi Idris, 
specialistsygeplejerske Charlotte Gervø 
og neuropsykolog Caroline Ripa 
vil holde foredrag med følgende hovedpunkter:
Et typisk patientforløb
Medicinsk behandling
Efterfølgende epilepsi + depression
Kørekort + rejser
Hvad kan du selv gøre?
Efterfølgende skjulte handicaps
Når kommunen tager over efter sygehusophold

Der bliver mulighed for korte spørgsmål

ALLE ER VELKOMNE!Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.
 
Her på hjemmesiden kan du finde oplysninger om lokalafdelingen og de arrangementer vi tilbyder. Du kan finde muligheder for at få støtte eller vejledning, og du kan melde dig som frivillig.
 

YouTube afspiller

find din lokalafdeling

 

Aktuel information

Se billeder fra arrangementer og begivenheder. Og find de seneste resultater og information fra lokalafdelingen.

 Se "Aktuel information fra lokalafdelingen"