Formanden har ordet - 2. halvår 2017.

Ole Møller, formand, 23 30 32 01, aeldresagen@ishoejby.dk

Endnu et halvår er gået, ja tiden går stærkt, men til glæde for Ældresagen Ishøj går den godt. Vi vokser stadig i medlemstal, og der er store aktiviteter overalt, og vi har en god opbakning fra vore medlemmer.

Vi kommer nu ind i en periode, hvor der skal afholdes flere valg. Det første er næsten overstået, nemlig valg til seniorrådet, og det næste er allerede under forberedelse, her er det kommunalvalget, der tænkes på. Begge valg har indflydelse på, hvordan ældrepolitikken i Ishøj kommer til at se ud, så det er vigtigt at alle overvejer, hvordan de vil sætte deres kryds, samt også at man møder op og afgiver sin stemme. Vi må jo ikke glemme at alle kommuner fattes penge, så det er vigtigt at de bruges rigtigt.
Ellers skal nævnes den succes, der har været med nogle af de nye tiltag, vi har lavet. Italiensk for begyndere og malerskolen ikke mindst. Begge hold blev hurtigt overtegnet, men ved instruktørernes fleksibilitet, lykkedes det at få alle med.
Edb undervisningen har stadig mangel på elever - Vi har de gode instruktører, der ser frem til at undervise, men noget går galt, for eleverne dukker ikke op, så endnu en gang vil vi prøve at ændre på de tilbudte kurser til noget, der måske er mere interessant for det enkelte medlem.
Vore aktiviteter med hensyn til ture og medlemsarrangementer er velbesøgte og dem, vi kan forvente i det næste halvår, er ikke mindre interessante. Vi har lært at selv om et planlagt arrangement ikke lyder så spændende ved første gennemlæsning, så viser det sig, at vi får en rigtig god oplevelse af og med den person, der står oppe foran og fortæller, og sådan vil det også være fremover. Vi ser frem til turen til Holland, foredraget ”konger og Fruentimmere”, ”I dronningens tjeneste”, ”Den syngende Konsul” og meget andet. Der er også de gode ture, og her kan nævnes Havnerundfart med jazz, Fængselsmuseet og Wiinblads hus samt mange andre. Jeg siger tak for de kreative indslag, som vore medlemmer i aktivitetsudvalget kommer med, det er altid spændende at se, hvad de nu har fundet på.
Vore sociale aktiviteter kører også fint, vore trygheds opkaldere kan godt bruge lidt flere til at kalde op og flere, der ønsker at blive kaldt op. Besøgsvennerne har stort brug for flere besøgsvenner; det er lige som om, at det er gået op for en masse ældre, at det at have en besøgsven er meget hyggeligt. Det var en stor succes med projektet ”Spis Sammen Danmark”. Der var 6 cafeer i kommunen der havde taget projektet til sig, og alle steder var rigtigt godt besøgt, så vi ser frem til en gentagelse til næste år.
Vore hospitalsvenner er også eftertragtede på samme måde som bisiddere, støtte til pårørende til demente og skolevenner, og også her kan der bruges flere frivillige.
Vore gåture om fredagen er stadig åbne for alle, der har lyst til frisk luft, motion og hyggesnak, på samme måde som cykelholdet om tirsdagen også har ledige pladser til dem, der har lyst til at opleve området omkring Køge bugt fra den tohjulede. Vores handymand, Hans Jørgen er en efterspurgt herre, så hvis der skulle være en, der har lyst til at svinge hammer, skruetrækker og sav, så kan han sagtens bruge en hjælper.
Jeg vil slutte med at ønske jer alle en god sommer og et godt efterår.
 
Ole Møller