Formanden har ordet - 1. halvår 2018.

Ole Møller, formand, 23 30 32 01, aeldresagen@ishoejby.dk

Hvor blev sommeren af??? - Ja det er vi nok mange, der har spurgt os selv om, men den var der, blot var den ikke som vi forventede den.  Det forhindrede dog ikke vores altid dygtige aktivitets planlæggere i at give os en sommer/efterår med mange gode oplevelser med foredrag, museums besøg, ferieture og ture ud i den danske natur. Så mange tak for det.
 
Ældre Sagen Ishøj vokser. Vi er i skrivende stund, primo november, over de 2430 medlemmer og vi vokser stadig, så vi har megen fokus på at finde noget større til vore faste mødedage. Dette er positivt og jeg håber da, at vi alle nu her til kommunalvalget har fået sat vores kryds ved den lokalpolitikker, man mener, der passer bedst til ens egen indstilling. Det er i hvert fald spændende at se hvordan vort nye byråd bliver sat sammen, og hvilken profil den får.
 
Vi har været i gang med mange projekter her i året i samarbejde med kommunen. Mentor ordning og demens projekt "støtte til demenspårørende". Men vi må desværre se at disse har en ende i kommunalt regi, så hvordan de bliver fortsat er spændende, men vigtige er de.
 
Al vores undervisning har været godt besøgt, Italiensk, Malerskole, Engelsk, Tysk og IT.
 
Dog kan vi også se tiderne og behovet har ændret sig. Vi er nu i den situation at vi mangler en underviser til Engelsk øvede og konversation, som måske ikke bliver startet op i det nye år, da vor underviser igennem mange år nu må stoppe, og vi endnu ikke har kunnet finde en afløser. Vi leder alt vi kan og når vi finder en person, der har lysten, starter vi op igen.
 
Vi må også konstatere at IT undervisningen har ændret karakter. Vi må finde på nye undervisningsformer/emner. Det er ærgerligt, at vi har undervisere, men ikke nok elever.
 
På det sociale område er der også travlhed og som altid mangel på frivillige hænder.
 
Skolevenner er nu i gang med 4 personer, der hjælper vore unge - især på Strand­gårds­skolen. Der er nu 5 cafeer i gang i kommunen, vore besøgsvenner har som altid deres trofaste gang hos vore svagere medborgere og hospitalsvenner og bisiddere er også spændt godt op. Så er der en, der har et par timer tilovers og lysten til af være noget for andre ældre medborgere her i kommunen, er der altid plads til en til.
 
Vor tryghedsopkalder har plads til flere, der gerne vil have en opringning om morgenen til en frisk morgenhilsen og et ønske om en god dag, og på samme måde er der jo traveture om fredagen og cykelture om tirsdagen, hvor der altid er plads til flere, der vil deltage i en social aktivitet.
 
Alt det her nævnt og noget nok glemt, kræver jo at der er frivillige, der har lysten og tiden til gøre alle disse ting mulige, og det vil jeg gerne takke alle vore frivillige for. Det er en glæde at se det smil eller stille tak som I medlemmer belønner de frivillige med, når I deltager i vore arrangementer, ja sågar Ishøj kommune har været der og sagt et stort tak til Else Marie Eg for hendes store arbejde, ved at tildele "Ishøj Kommunes Ældrepris 2017". Til det siger vi også tillykke og tak hendes store engagement i Ældre Sagen Ishøj.
 
Til slut vil jeg ønske jer alle "Rigtig glædelig Jul” og et ”Godt og helsebringende Nytår".
 
Ole Møller