IT - besøgsven

Har du problemer? Kald på en IT-besøgsven

​Vi har IT-kyndige medlemmer, der gerne vil hjælpe med problemer omkring computeren og digitaliseringen.

Vi kan fx hjælpe med installering af printer, antivirusprogram (Microsoft Security Essentials - Gratis antivirusprogram til Windows), Picasa (billedbehandling) samt andre originale programmer.

Det skal i den forbindelse oplyses, at medlemmerne er en gruppe ulønnede frivillige med pc-erfaring, som yder den hjælp, de er i stand til på baggrund af Microsoft styresystem.

De må ikke installere piratkopier af programmer, og de påtager sig ingen opgaver, som normalt løses af professionelle virksomheder.

Ydelserne er således fra person til person og for modtagerens "regning" og risiko. Det skal understreges, at Ældre Sagen ikke kan være ansvarlig for evt. mistede data. IT-Besøgsvennen har tavshedspligt.

Dette er en særtjeneste, som ikke erstatter den normale Datastue, ligesom der heller ikke undervises i de IT-kurser, der varetages af Datastuen.

Kontakten etableres af Ole Birch på mail: obi_herlev@live.dk eller på mobil: 21 27 98 14.